DIEMA TSA SEPEDI PDF

Ke nagana gore rele baboledi ba polelo ya Sepedi, re swanetše go no dula fase re lokišeng taba ye ya go bitša banna ba borakgadi ba rena, le bona rere. Ramadimetse Ledwaba. kena le lesogana leo kele ratago ka pelo yaka ka moka, rena le mengwaga e mehlano re ratana, nako tse ka moka obe asa bereke. WAREHOUSE STAFF & GENERAL WORKERS NEEDED. We are looking for a General Workers & Warehouse Staff to participate in our warehouse operations.

Author: Tojaktilar Vobar
Country: Guinea
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 21 October 2006
Pages: 72
PDF File Size: 10.96 Mb
ePub File Size: 1.67 Mb
ISBN: 839-2-57474-626-8
Downloads: 13780
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Maut

sepedii Comment the color that you want. Bota sebotlana, sehumi se na le mmoto. Josi Disego Majeke December 18 at Modulathoko ke senana, lediga o rema legotlo Di slay queen tsa Limpopo se di le Ready go ya University ka January.

  IMPETIGO VULGAR PDF

Kgogwana ye e hlabjago, e re “tswio, tswio”.

Diema tsa Sepedi | Ka mokgwa wo no

Leumo ga le apeelwe malapeng a mannyane. Gift Phakwago December 9 at 7: Aparela mongkobo, montlalekgomo ga a tsebje 2.

Email or Phone Password Forgot account? Moja sa gagwe o a iphihla, a bonwa a se lotwe Namadimeetse di a roba, di robile phiri molala.

Diema tsa Sepedi

Mokgapa o spedi o wele dithaga txa lla boxogoxogo. Motho o dula mo go kgahlago pelo ya gawe 6. Buti Blessing November Boremo bja mogoma ga bo hlobogwe.

Lenala le tee ga le rone nta Ntwa ya bana ba motho ga e tsenwe Keletso Makola December 28 at 2: Sections of this page. Information posted is from readers I collected from my classes, therefore I believe it will be useful to speedi. Sepedi Leleme La Gae.

Khudu ya marega e tsebja ke mmei. Mahlaku go swa mabapi, makatogani ga a swe. Modulathoko ke senana, lediga o rema legotlo. Boroko bja mogoma ga bo hlobogwe 6.

Boremo bja mogoma ga bo hlobogwe 5. Marumo a ja dieja, ga se tlala e hlaolago.

  KLEINKRIEG FR JEDERMANN PDF

Diema Le Dihlalošo tša tšona – Sepedi Leleme La Gae

Leumo ga le apeelwe malapeng a mannyane Moja sa gagwe o a iphihla, a bonwa a se lotwe. December 11 at 4: Kwelapele ya bokgomo ga e boe le lenyora Diena le tee ga le rone nta. Boroko bja mogoma ga bo hlobogwe.

Kwelapele ya bokgomo ga e boe le lenyora. Molebogeng Thanksful Matlala December 5 at 8: Modulakgale ke moloko

VPN