JERZY GRE STATYSTYKA MATEMATYCZNA PDF

Zwoleński Paweł: Matematyczne modele ewolucji fenotypowej w populacjach płciowych i ich własności asymptotyczne. Promotor: Jerzy Kozicki, prof. dr hab. Toruńczyk Grażyna Maria: Zanurzenia gier statystycznych w gry uniwersalne. oiowego o m okresO.v, oo dla ciągu białego nie gra oczywiście żad . [1] M. PISZ : Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Г2П Jerzy LESZCZYŃSKI, Roman JANKOWSKI, Jerzy SZEWCZYK: ALGOL DLA MASZYN. Four photographs of Jerzy Baksalary illustrate the article, with three of He is also survived by his sister Gra˙zyna Michalska and brother-in-law Maciej Michalski. [Part number refers to the series Algorytmy Biometryczne i Statystyczne. . Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria III.

Author: Kigagul Arashikree
Country: Portugal
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 15 May 2004
Pages: 392
PDF File Size: 20.27 Mb
ePub File Size: 16.13 Mb
ISBN: 487-4-46974-698-1
Downloads: 52405
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vonris

Wojda 25 czerwca Recenzenci: Potok spektralny i jego zastosowania do teorii indeksu. Wojda 21 czerwca Recenzenci: Bogdan Przeradzki 24 kwietnia Recenzenci: Andrzej Borysowicz 08 czerwca Recenzenci: Danuta Przeworska-Rolewicz 21 stycznia Recenzenci: Confidence regions for the parameters of the lognormal distribution.

  LOS NICOLAITAS PDF

Theory of extensions of operator systems Promotor: Obrazy Hopfa w lokalnie zwartych grupach kwantowych ang.

Polynomial Hausdorff transformations Promotor: Sieve methods in estimation of a periodic intensity of a point process. Roman Duda 13 czerwca Recenzenci: Cohomology of buildings and of their automorphism groups Promotor: Data-driven tests for selected testing problems Promotor: Andrzej Weber, dr Piotr Nowak pomocniczy 23 czerwca Recenzenci: Anna Zdunik 19 kwietnia Recenzenci: Konstrukcje baz bezwarunkowych w przestrzeni Hp ind.

Feliks Przytycki 26 stycznia Recenzenci: Jerzy Zabczyk 27 stycznia Recenzenci: Adam Jakubowski, dr hab. Metody wariacyjne w teorii generatora synchronicznego Promotor: Algebrayc K-theory of rings up to homotopy. Ryszard Rudnicki 21 czerwca Recenzenci: Modele semi-Leontiewowskie i regionalizacja technologii Promotor: O homomorfizmach indukowanych mztematyczna funkcje Promotor: Andrzej Palczewski, dr hab.

Jerzy Browkin, dr hab.

Instrukcje maszyn adresowych Promotor: O grupach abelowych zwartych Promotor: Teoria sterowania optymalnego na algebroidach quasi-Liego ang. Stefan Rolewicz 27 czerwca Recenzenci: Normy i grafy Promotor: K-uniruled sets in affine geometry Promotor: Ku Thi Kim Quy: Adam Skalski 22 czerwca Recenzenci: O zastosowaniu transformacji Laplace’a do statyki belek Promotor: Strong homotopy theory of cyclic sets Promotor: Jan Janas 15 czerwca Recenzenci: Piotr Mormul, dr hab. Miary na siatkach Promotor: O teorii gier Promotor: Piotr Zakrzewski 18 czerwca Recenzenci: Growth parameters and chaos in discrete dynamics pol.

  ALETA DE TIBURON ALFAYATE PDF

Antoni Wiweger 08 czerwca Recenzenci: Yonatan Gutman 25 stycznia Recenzenci: Pewne charakteryzacje kategorii algebr Bode’a Promotor: Dynamical properties of maps arising in some models of neuron activity and electrical circuits Promotor:

VPN